För klubbar & Föreningar

I Polen finns det många organisationer - icke-statliga organisationer, turistiska, kulturella, musikaliska, litterära, sportiga och vetenskapliga sammanslutningar och föreningar som representerar olika yrken, intressen eller hobbies.


Om du avser att etablera dig eller du är involverad i att driva en sådan organisation i ditt land bör du ta reda på hur de arbetar någon annanstans, vilka är deras prioriteringar, mål och stil i arbetet. Vi hjälper dig att hitta dessa samband och att organisera studiebesök.