Om företaget

Across The Baltic kom inte till av en slump, detta är min passion eller kanske ödet. Bolagets bildande är ett resultat av att ha varit i kontakt med de skandinaviska länderna, som jag har upplevt sedan barnsben. Frekventa resor till Skandinavien och ett konstant, rikligt flöde av gäster och besökare från andra sidan av Östersjön, har hjälpt mig att se likheter och skillnader i dessa mycket nära, men samtidigt väldigt från Polen olika länder.

Det ökande intresset för de skandinaviska länderna hos den polska befolkningen samt täta besök från våra skandinaviska grannar till mitt land, var en stark drivkraft för grundandet av företaget Across The Baltic. Det faktum att det polska folket verkar vara väldigt öppet mot världen, samt otroliga förändringar i kvaliteten på turisttjänster och standarder i infrastruktur, är mycket stimulerande för utvecklingen av polsk - skandinaviska kontakter. Jag vill kombinera allt detta med min passion, och främja utbyte av idéer och erfarenheter.
Välkommen att kontakta: info@acrossthebaltic.com